19 januari 2022

Autisme; een niet te onderschatten stoornis bij vele mensen

1 min read

Autisme is een stoornis die bij rond de één procent van alle Nederlanders voorkomt. Deze stoornis is aangeboren en kan in principe niet verholpen worden. Er zijn heel veel symptomen die in meer of mindere mate kunnen duiden op autisme. Problemen met verbale en non-verbale communicatie, het niet in staat zijn tot het aangaan van (langdurige) relaties en het tentoonspreiden van herhalend gedrag, soms tot op het obsessieve af, zijn nochtans de belangrijkste kenmerken van autisme. Vaak wordt autisme bij volwassenen pas definitief vastgesteld. Dit omdat het bij kinderen extra lastig is om te bepalen of een bepaald gedragskenmerk nu wel of niet door autisme wordt veroorzaakt. Daar komt nog bij dat het bij meisjes en vrouwen geregeld moeilijk blijkt te zijn om autisme te herkennen. Dit in verband met hun sterke camouflerende vermogen. Autisme diagnosticeren is niettemin erg belangrijk, al is het alleen al voor de erkenning van de problemen waar een autist mee te kampen heeft. 

autisme bij volwassenen

Hoe kun je autisme behandelen?

Autisme weghalen uit een persoon is zoals gezegd onmogelijk. Toch is het slim om je als autist op enige wijze te laten behandelen. Dit simpelweg om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Zo zijn er behandelingen beschikbaar die gericht zijn op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden. Ook komen tips om stereotiepe gedragskenmerken wat te verminderen aan bod, net als adviezen over hoe je je sociale interactie verder kunt verbeteren.

autisme bij volwassenen