2 december 2021

In een structureel problematische situatie met je gezin? Overweeg groepstherapie

2 min read
Groepstherapie

De laatste jaren is de aandacht voor psychische problemen fors toegenomen in vele landen, waaronder ook in Nederland. Mensen voelen zich vermoedelijk vrijer dan voorheen in het open zijn over mentale problematiek. Deze openheid is heel goed, want dit opent ook de weg naar professionele hulp en daarmee wellicht zelfs permanente oplossingen voor de bestaande problemen. Deze professionele hulp bestaat niet zelden uit therapie die door bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater wordt verstrekt. Veel mensen gaan er daarbij van uit dat je als cliënt zijnde in principe in je eentje therapie volgt. Dat is echter niet correct. In veel gevallen gaan koppels of zelfs hele gezinnen samen in therapie. We spreken in dat geval ook wel van groepstherapie. Lees in de volgende alinea waarom groepstherapie de voorkeur kan krijgen boven individuele therapie. 

Waarom kan groepstherapie de voorkeur krijgen boven individuele therapie?

In principe is het natuurlijk niet vreemd om te denken dat alleen mensen met mentale issues en gedragsproblemen in therapie gaan. Echter zit dit zoals gezegd dus toch anders. Je moet namelijk zeker niet onderschatten welke impact het kan hebben als een huisgenoot van je met (grote) gedragsproblemen kampt. Deze problemen kunnen zich namelijk als het ware verspreiden over alle huisgenoten. Niet zelden zie je dat het voltallige huishouden er dan mee te maken krijgt en eronder te lijden heeft. 

De oplossingen voor de tot nu toe beschreven problematiek zitten ‘m dus niet alleen in het trachten te behandelen van de mentale problemen van degene die daarmee te kampen heeft. Via groepstherapie wordt er ook gewerkt aan hoe je als groep zijnde weer aan een goede wederzijdse verstandhouding kunt werken, met respect en acceptatie voor elkaars kwaliteiten en (vooral) tekortkomingen.

Groepstherapie

Methodieken die bij groepstherapie en gezinstherapie kunnen worden toegepast

Het spreekt voor zich dat er bij gezinstherapie en groepstherapie diverse methodieken kunnen worden toegepast door de behandelende specialist. Denk hierbij aan onder meer de volgende methodieken:

  • Gezinsondersteuning. Dit wordt doorgaans ingezet als je een gezin hebt met een kind dat zich aan het vastlopen is in zijn of haar ontwikkeling. Bij dat probleem geldt gezinsondersteuning door een gezinsbehandelaar als een van de mogelijke oplossingen.
  • Daadwerkelijke, inhoudelijke behandelingen die moeten leiden tot een vermindering van klachten.
  • Psycho educatie. Dit bestaat uit voorlichting over psychische klachten in het algemeen, maar ook over de in jouw groep of gezin aanwezige klachten in het bijzonder.

Hoe zit het met kosten en vergoedingen van therapie?

Bij groepstherapie is het gebruikelijk dat er meerdere sessies worden afgenomen bij de behandelende specialist. Aangezien dit een duur specialisme is, is dat dus een vrij kostbare aangelegenheid. Als echter is vastgesteld dat je als groep zijnde deze therapie nodig hebt en daarvoor dus bijvoorbeeld een verwijzing hebt ontvangen, dan dekt je basisverzekering deze therapie. Je betaalt in dat geval alleen kosten in verband met het eigen risico. In 2021 gold hierbij een bedrag van 385 euro per persoon per jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *